Zaak C-710/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Okresný súd Bratislava I (Slowakije) op 29 december 2020 — Strafzaak tegen AM