Дело C-710/20: Преюдициално запитване от Okresný súd Bratislava I (Словакия), постъпило на 29 декември 2020 г. — Наказателно производство срещу AM