Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/2014 z dne 14. decembra 2018 o spremembi Priloge I k Sklepu 2010/221/EU glede seznama območij na Irskem, ki so prosta ostreidnega herpesvirusa 1 μνar (OsHV-1 μVar) (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8618) (Besedilo velja za EGP.)