Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2014 van de Commissie van 14 december 2018 tot wijziging van bijlage I bij Besluit 2010/221/EU wat betreft de lijst van gebieden in Ierland die vrij zijn van Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 8618) (Voor de EER relevante tekst.)