Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2014 tal-14 ta' Diċembru 2018 li temenda l-Anness I tad-Deċiżjoni 2010/221/UE rigward il-lista taż-żoni fl-Irlanda li huma ħielsa mill-Ostreid herpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μVar) (notifikata bid-dokument C(2018) 8618) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)