Prohlášení Komise o souladu s mezinárodním právem 2021/C 49/03