Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1801 2020 m. lapkričio 30 d. kuriuo patikslinamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 nustatytas 2020 kalendorinių metų tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas