Zadeva C-151/19 P: Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 21. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 12. decembra 2018 v zadevi T-684/14, Krka/Komisija