Giry i Guerlain i in. TITJUR Połączone opinie rzecznika generalnego Reischl. # Procureur de la République i inni przeciwko Bruno Giry i Guerlain SA i inni. # Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunal de grande instance de Paris - Francja. # Sprawy połączone 253/78 oraz 1 do 3/79. # Anne Marty SA przeciwko Estée Lauder SA. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunal de commerce de Paris - Francja. # Sprawa 37/79. # SA Lancôme i Cosparfrance Nederland BV przeciwko Etos BV i Albert Heyn Supermart BV. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Arrondissementsrechtbank Haarlem - Niderlandy. # Sprawa 99/79. # Konkurencja.