Decyzja Rady 2012/225/WPZiB z dnia 26 kwietnia 2012 r. dotycząca zmiany decyzji 2010/232/WPZiB w sprawie odnowienia środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar