Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/34 z dnia 9 stycznia 2015 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 5 do dnia 6 stycznia 2015 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc styczeń 2015 r.