SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 425/98 van Graham WATSON aan de Commissie. Millenniumprobleem