Läkemedel – förteckningar över godkännande för försäljning som beviljats av Eftastaterna i EES under första halvåret 2018