2011/775/UE: Decyzja Rady Europejskiej z dnia 23 października 2011 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego