Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1323 (2019. gada 2. augusts) par ārkārtas tirgus atbalsta pasākumiem olu un mājputnu gaļas nozarei Itālijā