Umowa UE-Kongo dotyczaca prawa leśnego *** Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Konga dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (FLEGT) (10028/2010 – C7-0170/2010 – 2010/0062(NLE))