Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8711 – Macquarie/Oiltanking/Oiltanking Odfjell Terminal Singapore) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )