Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9790 — Blackstone/KP1) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 398/05