Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 kwietnia 1982 r. # Firma Anton Dürbeck przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Sprawa 11/81. TITJUR Dürbeck przeciwko Komisji