Záverečná správa úradníka pre vypočutie (V súlade s článkom 16 rozhodnutia 2011/695/EÚ predsedu Európskej komisie z 13. októbra 2011 o funkcii a pôsobnosti vyšetrovateľa v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2011, s. 29).) (Vec AT.40410 – Etylén) 2021/C 24/08