Pisemne zapytanie E-5582/10 Tiziano Motti (PPE) do Komisji. Dyskryminacja językowa dotycząca patentów europejskich