Förenade målen C-583/16 och C-584/16: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 18 maj 2017 (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel de Versailles – Frankrike) – Green Yellow Canet en Roussillon SNC (C-583/16), Green Yellow Hyères Sup SNC (C-584/16) mot Enedis, SA, ytterligare deltagare i rättegången: Axa Corporate Solutions Assurances SA