Opgørelse over udnævnelser foretaget af Rådet (november og december 1995) (det sociale område)