/* */

Pisemne zapytanie E-7364/10 Giancarlo Scottà (EFD) do Komisji. Stosunki handlowe między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską