Verordening (EEG) nr. 2830/72 van de Raad van 28 december 1972 houdende gehele of gedeeltelijke schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouwprodukten, van oorsprong uit Turkije