Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 287/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2154]