Stanovisko Komise ze dne 3. března 2020 k plánu na zneškodňování radioaktivních odpadů, které vzniknou vyřazením z provozu a demontáží jaderné elektrárny Krümmel KKK v Šlesvicku-Holštýnsku v Německu (Pouze německé znění je závazné) 2020/C 72/01