Bylos T-150/18 ir T-345/18: 2020 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje BNP Paribas / ECB (Ekonominė ir pinigų politika – Rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra – Įmoka į indėlių garantijų sistemą arba į Bendrą pertvarkymo fondą pagal neatšaukiamus mokėjimo įsipareigojimus – ECB patikėti uždaviniai – Specialūs ECB priežiūros įgaliojimai – Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 4 straipsnio 1 dalies f punktas, 16 straipsnio 1 dalies c punktas ir 2 dalies d punktas – Priemonė, kuria įpareigojama bendrą neatšaukiamų mokėjimų įsipareigojimų sumą atskaityti iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo – Individualaus nagrinėjimo nebuvimas)