Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 września 2016 r.$