Sprawa T-134/17: Wyrok Sądu z dnia 12 lutego 2019 r. — Hércules Club de Fútbol/Komisja [Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące postępowania w sprawie kontroli pomocy państwa — Odmowa dostępu — Zawisłość sporu — Wyjątek dotyczący ochrony celów kontroli, dochodzenia i audytu — Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych osoby trzeciej — Obowiązek przeprowadzenia konkretnego i indywidualnego badania — Nadrzędny interes publiczny]