POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju in rezultatih programa Pericles 2020 za zaščito eura pred ponarejanjem v letu 2019