KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl euro apsaugai nuo padirbinėjimo skirtos programos „Pericles 2020“ įgyvendinimo ir rezultatų 2019 m.