ARREST VAN HET HOF (Vierde Kamer) van 28 mei 1998 in zaak C-62/97 P: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen M. L. Lozano Palacios (Hogere voorziening - Ambtenaren - Voormalig gedetacheerd nationaal deskundige - Inrichtingsvergoeding)