Sprawozdanie Stałego Komitetu Państw Efta – Wykaz instytucji kredytowych posiadających zezwolenie na działalność w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii (zgodnie z art. 14 dyrektywy 2006/48/WE)