Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete dne 20. novembra 2013 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami za naložbene produkte (COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))