Az Európai Parlament által 2013. november 20-án elfogadott módosítások a befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))