Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 20. listopadu 2013 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sděleních klíčových informací týkajících se investičních produktů (COM(2012)0352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))