Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8456 – INEOS/Forties Pipeline System) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG. )