Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8456 – INEOS/Forties Pipeline System) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP. )