Tiesas spriedums (piektā palāta), 2020. gada 18. novembris.