Domstolens dom av den 21 januari 2003 i mål C-512/99: Förbundsrepubliken Tyskland mot Europeiska gemenskapernas kommission (Tillnärmning av lagstiftning – Direktiv 97/69/EG – Farliga ämnen – Strängare nationella bestämmelser – Tillämpning av artikel 95 EG i tiden – Skyldighet att samarbeta lojalt – Villkor för att godkänna nya nationella bestämmelser)