Sprawa T-135/19: Wyrok Sądu z dnia 6 lutego 2020 r. – Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals / EUIPO – Dalmat (LaTV3D) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego LaTV3D – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy TV3 – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Podobieństwo usług – Podobieństwo oznaczeń – Charakter odróżniający – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]