Věc T-135/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. února 2020 – Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals v. EUIPO – Dalmat (LaTV3D) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie LaTV3D – Starší národní slovní ochranná známka TV3 – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Podobnost služeb – Podobnost označení – Rozlišovací způsobilost – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)