Kohtuasi T-111/15: Üldkohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus – Ryanair ja Airport Marketing Services versus komisjon (Riigiabi — Charente’i lennujaamade koostööliidu ning Ryanairi ja tema tütarettevõtja Airport Marketing Services vahel sõlmitud kokkulepped — Lennujaamateenused — Turundusteenused — Otsus, millega abi kuulutatakse siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse see tagasi nõudma — Mõiste „riigiabi“ — Riigile omistatavus — Kaubandus-tööstuskoda — Eelis — Erainvestori kriteerium — Tagasi nõudmine — Põhiõiguste harta artikkel 41 — Toimikuga tutvumine — Õigus olla ära kuulatud)