Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums – Aizdedzes sveces (AT.40113)