2011/849/WPZiB: Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EULEX/2/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. przedłużająca mandat szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX KOSOVO