Pololetní zpráva o pokroku v provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (2012/I)