Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9061 – GETEC Wärme & Effizienz/Pionierwerk) (Text av betydelse för EES.)