Zadeva F-129/14: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 30. junija 2015 – Dybman/ESZD (Javni uslužbenci — Osebje ESZD — Uradniki — Disciplinski postopek — Disciplinska sankcija — Kazenski postopek, ki je potekal ob sprejetju disciplinske sankcije — Enako dejansko stanje pred OI in kazenskim sodiščem — Kršitev člena 25 Priloge IX h Kadrovskim predpisom)