Vec F-129/14: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 30. júna 2015 – Dybman/ESVČ (Verejná služba — Zamestnanci ESVČ — Úradník — Disciplinárne konanie — Disciplinárna sankcia — Prebiehajúce trestné stíhanie v momente prijatia rozhodnutia menovacieho orgánu — Totožnosť skutku, ktorý posudzoval menovací orgán a trestný súd — Porušenie článku 25 prílohy IX služobného poriadku)